4R Çevre ve Enerji

İşin ve İş verenin adı: 4R ÇEVRE VE ENERJİ

Tesiste yapılan iş: ATY TESİSİ   

Açıklama: Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi

İnşaat Alanı: 1400 m²

Bitiş Tarihi: 2020

İnşaası tarafımızdan yapıldı.