4R Çevre ve Enerji

İşin ve İş verenin adı : 4R ÇEVRE VE ENERJİ

Tesiside yapılan iş : ATY TESİSİ    Açıklama: Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi

İnşaat Alanı : 1400 m²

Bitiş Tarihi : 2020

İnşaası tarafımızdan yapıldı.